Ay nako. Dala nang walang magawa at kaboringan. Uminom ng soya milk at Doritos at Sky Flakes at Fudgee Barr at lahat-lahat. :))

Ay nako. Dala nang walang magawa at kaboringan. Uminom ng soya milk at Doritos at Sky Flakes at Fudgee Barr at lahat-lahat. :))

4 notes
Posted on Thursday, 14 April
Tagged as: summer random food soya milk doritos
  1. planetureynes posted this